Ejército Libertador, Cuba

Mambises y caballos

El 10 de octubre de 1868 estalló en Cuba la primera guerra de independencia que se…